เจาะลึก...ตีแผ่ประวัติเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย...
พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงธัมมชโย ) ตอนที่ 1 
70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
44 ปี วัดพระธรรมกาย
มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน
สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด”
สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้”

สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี”

*** 70 ปี ของบุคคลทั่วไป เป็นวัยแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิต

*** 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านยังคงปฏิบัติธรรม สอนสมาธิ และมุ่งหน้าทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

*** เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายถ่ายทอดมาจากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ที่ได้รับคำสั่งมาจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

*** ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นผู้นำทางจิตใจ ของเหล่าพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน เหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ในการเป็นต้นบุญต้นแบบทั้งด้านการบำเพ็ญสมณธรรมตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด 

*** และด้านการสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมกาย โครงการต่างๆ ที่ได้ดำริขึ้น เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และสร้างสันติภิาพภายนอกด้วยเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน ด้วยการสอนสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงศูนย์กลางกาย และเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว

*** เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ซึ่ง มีรูปแบบที่แปลกแตกต่างจากวิถีเดิมๆ จึงมีคำวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา

*** หลวงพ่อธัมมชโย ท่านได้ให้ข้อคิดว่า เป็นเพราะเรายังอธิบายให้เขาเข้าใจได้ไม่ดีพอ จึงยังมีผู้ไม่เข้าใจอยู่บ้าง
หนังสือปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ MISSION for PEACE จึงขอทำหน้าที่ 2 ประการ คือ

1. พยายามอธิบายว่าหลวงพ่อธัมมชโย ทำอะไร เพื่องานทำนุบำรุงและเผยแผพระพุทธศาสนาบ้าง ซึ่งรวบรวมเบื้องต้นได้ 100 กว่าโครงการ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

2. โครงการต่างๆ ที่ทำขึ้นมาทั้งหมดนั้น มิได้มีเจตนาอื่นใดเลย เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มุ่งสอนสมาธิให้ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้พบกับคำว่า “สันติภาพภายนอก เริ่มจากสันติสุขภายใน” นั่นเอง


ถ้ามนุษย์ทั่วโลกเข้าใจว่า
เกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
หรืออย่างน้อยมาสร้างบารมี
โลกจะหมุนไปในทางบวกเลย
เสียดายว่า...ชาวโลกแสวงหาความรู้ที่ไม่คอยจะเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงสักเท่าไร แล้วก็ทุ่มเททรัพยากรไป
เพื่อสิ่งที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์
ถ้าหากเขาทุ่มเททรัพยากรมาเพื่อให้มวลมนุษยชาติ
ค้นคว้าความรู้ที่แท้จริง เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตได้
ถ้าคิดอย่างนี้พร้อมกันเมื่อไร โลกก็เกิดสันติสุขในตอนนั้นเลยพระเทพญาณมหามุนี วิ.
Reviewed by Mali_Smile1978 on 01:53 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.