เจอคดีหนัก 2 ข้อหา! พระธัมมชโย ฟอกเงิน-รับของโจร จริงหรือ???

     

       ช่วงเดือนที่ผ่านมา มีกระแสข่าวออกมาแทบทุกสำนักสื่อ เกี่ยวกับมีการกล่าวหาว่า “...หลวงพ่อธัมมชโย และพระในเครือข่ายวัดพระธรรมกาย ฐานรับของโจรและฟอกเงิน หลังพบรับเช็คบริจาคกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งการบริจาคให้วัดผ่านทางบัญชีของ พระเทพญาณมหามุนี หรือ พระธัมมชโย เจ้าอาวาส จากอดีตประธานสหกรณ์ฯ คลองจั่น...”
       วันนี้ขอมาตั้งข้อสังเกตและนำเสนอประเด็นดังกล่าว เผื่อที่คนเข้ามาเสพข่าวเรื่องนี้แล้ว อาจยังไม่ทราบความหมายที่ชัดเจนและครอบคลุมของคำว่า ฟอกเงิน รับของโจร นั้นเป็นอย่างไร บางท่านหรือหลายท่านอาจพลาดพลั้งปักใจเชื่อ คล้อยตามที่สื่อนำเสนอก็เป็นไปได้ วันนี้เรามาถกกันเพื่อหาความรู้ที่ถูกต้อง เถอะค่ะ ว่าเรื่องลักษณะการกระทำอย่างไร “เป็นความผิดรับของโจร” ? และลักษณะอย่างไร “เป็นความผิดฟอกเงิน” ?
      บทความนี้จริงๆ ต้องการนำเสนอแบบกระชับประหยัดเวลา แต่เพื่อความสมบูรณ์และความเข้าใจถูกชัด ชัด ในประเด็นที่ฮอต เลยยาวแต่คุ้มค่ากับการสละเวลาอ่าน เพื่อเป็นทนายแก้ต่างให้กับผู้ที่ไม่ผิดและพระพุทธศาสนาค่ะ

ความหมายของการฟอกเงิน
       การฟอกเงิน (Money Laundering) คือการนำทรัพย์ที่ได้จากอาชญากรรมไปผ่านกระบวนการ เพื่ออำพรางที่มา ที่ผิดกฎหมาย หรือหมายถึง การปรับเปลี่ยนเงินทองหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด ค้าอาวุธเถื่อน ค้าสินค้าหนี้ภาษี การพนัน การละเมิดลิขสิทธิ์ การปลอมแปลงเงินตรา ล่อลวงค้าหญิงและโสเภณีเด็ก หลอกหลวง ต้มตุ๋น ลักทรัพย์ จี้ปล้น เรียกค่าไถ่ ส่วย คอร์รัปชั่น โดยนำเอาเงินทองหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เรียกว่า "เงินสกปรก" (Dirty Money)  เข้าไปลงทุนหรือไปฟอกในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เมื่อได้ผลตอบแทน ก็นำเงินที่ได้ไปลงทุน หรือฟอกอีกครั้งในกิจการที่น่าเชื่อถือมากขึ้น เช่น ไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจกองทุน เพื่อลวงให้สาธารณชนเชื่อว่า เงินทองทรัพย์สินที่ได้มาเป็น เงินสะอาด (Clean Money)


การกระทำอย่างไร? เป็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินตามกฎหมาย

          พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ได้กำหนดลักษณะความผิดฐานฟอกเงินไว้ กล่าวคือ
          1.  การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือ ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่า ก่อน ขณะ หรือ หลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
          2.  การกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด หรือ อำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

 นอกจากนี้ ในมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ยังได้กำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้
ผู้กระทำต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือ
          1.  การสนับสนุนการกระทำความผิด หรือ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดฐานฟอกเงิน ไม่ว่าก่อน หรือขณะกระทำความผิด
          2.  การจัดหา หรือ ให้เงิน หรือ ทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือ วัตถุใดๆ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินหลบหนี หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินถูกลงโทษ หรือ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิด
          3.  การพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
          4.  การสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน
       ส่วนวิธีการฟอกเงิน คือการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริตนั้นเข้าไปในมือบุคคลที่ 3 หรือสถาบันการเงินหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งเรียกว่า โรงฟอกเงิน ยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้ สมมติว่านาย ก. ค้ายาบ้ามีรายได้เยอะ นาย ก.จึงทำทีเปิดธุรกิจร้านขนมปังบังหน้า เพื่อแสดงให้เห็นว่า ที่ตนมีรายได้มากมายนั้นมาจากการเปิดร้านขนมปัง เป็นต้น

ความหมายของการรับของโจร
     
       มาตรา 357 ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์  วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์  ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร  

ลักษณะการกระทำอย่างไร? เป็นความผิดฐานรับของโจร พอสรุปได้ดังนี้
       1. ความผิดฐานรับของโจร การรับทรัพย์ไว้จะต้องกระทำภายหลัง ที่ได้กระทำอันเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์นั้นมาสำเร็จแล้ว มิฉะนั้นอาจเป็นการร่วมกันหรือสนับสนุนในความผิดนั้น
       2. ทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำผิดนั้น ต้องเป็นทรัพย์ที่ได้กระทำผิดโดยตรง โดยตัวทรัพย์นั้นยังไม่ถูกแปรสภาพ ถ้าตัวทรัพย์นั้นถูกแปรสภาพเสียแล้วหรือรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายของอันได้มาโดยการกระทำผิด ผู้ที่รับไว้ย่อมไม่มีความผิดฐานรับของโจร แม้จะรู้ก็ตาม
       3. ทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำผิดนั้น ต้องเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยตรง ไม่ใช่เพราะไม่ได้รับอนุญาต และเฉพาะความผิด 8 อย่างนั้นเท่านั้น
       4. ความผิดฐานรับของโจร ผู้ที่กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์นั้นมา เช่น ผู้ทำการลักทรัพย์ แม้ภายหลังจะรับทรัพย์ที่ถูกลักมานั้นไว้อีก ก็ไม่ผิดฐานรับของโจร
       5. ความผิดรับของโจร อาจมีการส่งมอบทรัพย์นั้นต่อไปหลายๆ คนก็ได้ ถ้าผู้รับไว้รู้ว่าเป็นของที่ได้มาโดยการกระทำผิดดังกล่าวก็ผิดฐานรับของโจร
       6. ความผิดรับของโจร ผู้กระทำต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย ในขณะที่รับทรัพย์นั้นไว้ ถ้ารู้ภายหลังจากที่ได้รับของไว้แล้วไม่ผิด แต่ไม่จำเป็นต้องถึงกับต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมายใด มาตราใด
       7. เจตนาเป็นเรื่องภายในของผู้กระทำ จึงต้องถือหลักกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา คือต้องดูการกระทำของผู้รับของโจรและข้อเท็จจริงอื่นประกอบ เช่น ให้การไม่อยู่กับร่องกับรอยกลับไปกลับมา ซุกซ่อนปกปิดทรัพย์ แสดงกิริยาพิรุธวิ่งหนี รับซื้อไว้ในเวลากลางคืน ซื้อโดยราคาถูกกว่าปกติมาก ซื้อจากเด็กหรือคนขอทานหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะขายของชนิดนั้นๆให้ได้ เป็นต้น ส่วนการซื้อขายโดยเปิดเผยหรือมีหนังสือสัญญาเป็นหลักฐานหรือนำออกมาใช้โดยเปิดเผย แสดงว่าผู้รับไว้ ไม่ทราบว่าทรัพย์นั้นเป็นของคนร้าย ไม่ผิดฐานรับของโจร
       8. ความผิดฐานรับของโจร ต้องนำสืบให้ได้ความว่า
- ทรัพย์นั้นได้ถูกเอาไป โดยการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดใน 8 อย่างนั้น
- ของกลางที่จับได้จากจำเลยนั้น เป็นของเจ้าของทรัพย์ที่ได้ไป ตามข้อแรก
- โดยจำเลยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำผิด

       สรุปให้เข้าใจง่ายๆ การรับของโจร คือการที่ผู้กระทำผิดได้ช่วยซ่อนเร้น (การทำให้ทรัพย์นั้นหายากขึ้น) จำหน่าย  พาเอาไป ซื้อไว้ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยกระทำผิด แต่ถ้าสืบความแล้วพบว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่า ของเป็นของใคร หรือทรัพย์ที่ได้มาผิดกฎหมาย ก็จะไม่มีความผิด
       จบเรื่องภาษากฎหมายแล้วค่ะ ต่อมาขอนำความรู้เรื่องฟอกเงินและรับของโจร มาตั้งข้อสังเกตและพิจารณาต่อกรณีที่หลวงพ่อธัมมชโย  วัดพระธรรมกาย ที่กำลังถูกตั้งข้อกล่าวหาฟอกเงินและรับของโจร เรามาพิจารณาว่า ท่านผิดหรือไม่? ไม่ผิดเพราะอะไร ?ขอนำเรียนเป็น 4 ประเด็นหลักๆ ค่ะ     
       ประเด็นแรก คือเรื่องที่มาของเงิน อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ท่านชี้แจงผ่านสื่อมวลชนอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาว่าท่านนำเงินก้อนหนึ่งมาถวายหลวงพ่อธัมมชโย  เงินก้อนนี้เป็นเงินยืม ที่มีการคืนให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเงินจำนวนนี้ปรากฏอยู่ในบัญชีของสหกรณ์ มีหลักฐานอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีสหกรณ์ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมก็ทราบเกี่ยวกับประเด็นนี้  สามารถสืบค้นได้ มีหลักฐานชัดเจน
      ประการที่สอง คือที่ไปของเงินบริจาค ก็เป็นไปเพื่อการสร้างศาสนสถาน หลวงพ่อธัมมชโยท่านได้ทุ่มเทชีวิตของท่านมาตลอดชีวิตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ตั้งแต่บวชวันแรกจนกระทั่งปัจจุบัน ศาสนสถานสร้างขึ้นเพื่อ สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนดีที่โลกต้องการโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินสักบาทเดียว (ถ้าเกิดว่าท่านฟอกเงิน รับของโจรจริง ท่านคงไม่เอาเงินมาสร้างศาสนสถานที่สามารถตามตรวจสอบได้ง่ายดายแบบนี้ค่ะ)


       ประการที่สาม คือขั้นตอนการรับ ขั้นตอนนี้สำคัญ การบริจาคเงินจำนวนนี้ไม่ได้ทำในที่ลับ เป็นการรับแต่ไม่ได้ทำในที่ลับ ทำผ่านสักขีพยานจำนวนมาก ท่านใดที่เคยมาวัดพระธรรมกายก็คงจะรับทราบ ท่านใดที่ไม่เคยมาก็ขอนำเรียน กิจกรรมประจำวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันบุญประจำอาทิตย์ นอกจากจะทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิแล้ว  พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเมื่อนำปฏิบัติธรรมเสร็จ ท่านยังเมตตาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อรับถวายปัจจัย เพื่อนำไปใช้ในโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสานาไปทั่วโลก ดังนั้นจะมีศรัทธาสาธุชน ผู้มีศรัทธานำปัจจัยมาร่วมบุญในโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งหลวงพ่อธัมมชโยทำมาอย่างตลอดต่อเนื่อง


       ข้อสังเกต เราจะเห็นว่าเป็นการรับถวายแบบเปิดเผยและมีสักขีพยานจำนวนมาก สื่อมวลชนหรือในโลกโซเชี่ยลบางสำนัก ชี้นำว่าเป็นการยักยอก เมื่อพิจารณาแล้วไม่ได้เป็นการยักยอกเลย ถ้ายักยอกหรือฟอกเงินก็ต้องแอบทำ แต่นี้ท่านเปิดเผยหมด รับรู้หมด ทุกคนเปล่งอนุโมทนา
       ตรงนี้ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย รวมถึงคณะสงฆ์และองค์กรการกุศลต่างๆ เวลาจะมีคนมาบริจาคทรัพย์หรือแม้แต่ตัวเราเอง ถ้าเราจะทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม เกิดมีสปอนเซอร์จะมาให้การสนับสนุน มีงบประมาณเข้ามา ท่านจะถามเขาไหมว่าเงินมาจากไหน? หรือแม้กระทั่งกรมสรรพากรที่เก็บภาษีจากประชาชน ถามประชาชนไหมว่า โกงเขามาหรือเปล่า? นี้เราว่ากันตามความเป็นจริง
       ประการที่สี่ ในห้วงเวลาเดียวกัน อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ มีการเบิกจ่ายเงิน แล้วบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ มากมาย นำเงินไปลงทุน หรือโอนเงินให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย แต่ทำไม? มาเลือกปฏิบัติต่อกรณีหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกายเท่านั้น ถ้าท่านไปดูข้อมูลความเป็นจริงจำนวนเงินทั้งหมดถ้าเปรียบให้เห็นภาพที่ไปสู่องค์กรการกุศลอื่นๆ ไปสู่บริษัทอื่นๆ จำนวนมาก เปรียบเหมือนกับกองแบงก์พัน แต่มาวัดพระธรรมกาย มาบริจาคให้หลวงพ่อธัมมชโย เหมือนกองแบงก์ยี่สิบ แล้วทำไมดีเอสไอ? ถึงมาไล่บี้เอาผิดที่กองแบงก์ยี่สิบกองนี้


       มีอะไรที่แปลกๆ หรือเปล่า? วันนี้นำข้อมูลมานำเสนอทุกท่านเพื่อให้อยู่ในขั้นของกระบวนการไตร่ตรอง ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ หากไม่มีอคติกับหลวงพ่อธัมมชโยแล้ว สิ่งเดียวที่หลวงพ่อธัมมชโยทำ คือท่านเป็นเนื้อนาบุญรับเงินบริจาคจากศรัทธาสาธุชนเท่านั้น
       ขอเรียกร้องและขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อธัมมชโยด้วย ขณะเดียวกันก็ขอความเป็นธรรมให้กับคณะสงฆ์หรือผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและแผ่นดินนี้ ไม่ใช่ว่าพอรับเงินบริจาคที่เกิดจากคุณความดี ความบริสุทธิ์ของตัวท่านเอง เมื่อมีคนไม่ปรารถนาดี มุ่งร้าย ทำลายกันก็มาตั้งข้อกล่าวหา ยักยอกทรัพย์ ฟอกเงิน มายัดให้ นี่หรือ คือความยุติธรรม?   ความยุติธรรมแทรกแผ่นดินไทยหนีหายไปไหน?


อ้างอิงข้อมูล:

1. การดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, http://goo.gl/JsDo37. เข้าถึงเมื่อ 12 เม.ย. 2559
2.หนังสือพิมพ์ข่าวสด, http://www.dek-d.com/board/view/930863/. เข้าถึงเมื่อ 12 เม.ย. 2559
3. การฟอกเงิน. http://goo.gl/n0kdqz. เข้าถึงเมื่อ 12 เม.ย. 2559
4. พ.ต.ท.ศักกพล สุขปาน, "ความผิดฐานรับของโจร" :http://www.lawyerthai.com/articles/law/020.php เข้าถึงเมื่อ 13 เม.ย. 2559
5. http://www.police.go.th. เข้าถึงเมื่อ 13 เม.ย. 2559
6. ข้อแท้จริงต่อกรณีหลวงพ่อธัมมชโย-สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น https://www.youtube.com/watch?v=ymk . เข้าถึงเมื่อ 13 เม.ย. 2559
7. http://hilight.kapook.com/view/116962/1?view=full

เจอคดีหนัก 2 ข้อหา! พระธัมมชโย ฟอกเงิน-รับของโจร จริงหรือ??? เจอคดีหนัก 2 ข้อหา! พระธัมมชโย ฟอกเงิน-รับของโจร จริงหรือ??? Reviewed by Mali_Smile1978 on 07:26 Rating: 5

201 ความคิดเห็น:

 1. เอ๊ะความคิดที่จะยัดข้อหาพระนี้ มาจากข้อกฎหมายหรืออะไรกันนะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. This is the activities of Dhammakaya Foundation
   นี่เป็นเพียงบางส่วนของกิจกรรม ในโครงการต่างๆ ที่ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้น เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูคุณธรรมให้หวนกลับมาสู่จิตใจของมวลมนุษย์ในสังคมและโลกใบนี้
   https://plus.google.com/102003487726885067153
   1.https://peacerevolution.net/
   2. http://en.dhammakaya.net/activities/
   3.http://www.dhammakaya.net/categories/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

   ลบ
  2. คดียัดเยียดข้อกล่าวหาสินะ Dsi เค้าถนันนะ บอกเลยถ้าไม่สามารถให้ความยุติธรรมคือหลวงพ่อได้
   นี่เขาเรียกว่าDsi แหล่งรวมของผู้นำเลว เบื้องหลังของความชั่วเลยหล่ะ

   ลบ
  3. คดียัดเยียดข้อกล่าวหาสินะ Dsi เค้าถนันนะ บอกเลยถ้าไม่สามารถให้ความยุติธรรมคือหลวงพ่อได้
   นี่เขาเรียกว่าDsi แหล่งรวมของผู้นำเลว เบื้องหลังของความชั่วเลยหล่ะ

   ลบ
  4. กราบถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

   ลบ
  5. อ่านข้อกฎหมายแล้ว...
   หลวงพ่อท่านไม่ผิดแน่นอนค่ะ...
   ถ้าใครบอกว่าผิด...
   ต้องกลับไปทำความเข้าใจข้อกฎหมายใหม่...
   ชัดเจนค่ะ...
   ไม่ต้องตีความเลยค่ะ...

   ลบ
 2. เอ๊ะความคิดที่จะยัดข้อหาพระนี้ มาจากข้อกฎหมายหรืออะไรกันนะ

  ตอบลบ
 3. แจ่มแจ้งมากครับ เห็นได้ชัดว่า หลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 4. ความจริงที่ทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่ตามกระแสที่ผิด แล้วได้บาปโดยไม่รู้ตัว

  กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ด้วยความเคารพค่ะ

  ตอบลบ
 5. ความจริงที่ทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่ตามกระแสที่ผิด แล้วได้บาปโดยไม่รู้ตัว

  กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ด้วยความเคารพค่ะ

  ตอบลบ
 6. ความจริงที่ทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่ตามกระแสที่ผิด แล้วได้บาปโดยไม่รู้ตัว

  กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ด้วยความเคารพค่ะ

  ตอบลบ
 7. ข้อมูลความจริง อยากให้ศึกษากันดูค่ะ

  ตอบลบ
 8. แจ่มแจ้งมากครับ นี่ครับหลักฐานชัดเจน หลวงพ่อบริสุทธิ์มากๆ ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ขบวนการรับของโจร การฟอกเงิน จะเกิดกับหลวงพ่อได้ อย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกันเลยครับ ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลาย ขอให้ใช้อำนาจที่มีในทางที่ดีที่ชอบ ที่ประกอบด้วยบุญกุศลเถอะครับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2559 20:06

  ชัดเจนที่สุด

  ตอบลบ
 10. คนที่ชอบว่าก็ตู่ไปเรื่อย กล้ามายันกันจริงๆไหมล่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2559 20:07

  ชัดเจนที่สุด

  ตอบลบ
 12. ชัดเจนค่ะ หยุดให้ร้ายพระผู้กระทำแต่กรรมดีให้แก่โลกใบนี้เถอะค่ะ

  ตอบลบ
 13. ความจริงก็ชัดขนาดนี้ และไม่สามารถแยกแยะได้ Dsi ไม่ควรมาทำหน้าที่ ความยุติธรรมก็ไม่มี

  ตอบลบ
 14. ชัดเจนว่า หลวงพ่อ#ธัมมชโย ไม่ผิด
  เปิดใจ พิจารณา แล้วพวกเราทุกคนจะเข้าใจ
  อย่ายึดติดกับข่าวที่ถูกประโคมออกมาเพื่อใส่ร้าย
  หลวงพ่อเป็นพระผู้บริสุทธิ์จริงๆ อย่าเพิ่งเชื่อ ลองมาปฏิบัติธรรมกัน มาลองพิสูจน์แบบผู้มีปัญญากันเถอะ

  ตอบลบ
 15. ความจริงที่โลกต้องรู้ค่ะ

  ตอบลบ
 16. ดีใจที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงครับ

  ตอบลบ
 17. https://youtu.be/-P__XOwJixY ถวายกันขนาดนี้จะรู้ได้อย่างไร ใครได้ทรัพย์มาด้วยวิธีใด

  ตอบลบ
 18. ชัดเจนว่า หลวงพ่อ#ธัมมชโย ไม่ผิด
  เปิดใจ พิจารณา แล้วพวกเราทุกคนจะเข้าใจ
  อย่ายึดติดกับข่าวที่ถูกประโคมออกมาเพื่อใส่ร้าย
  หลวงพ่อเป็นพระผู้บริสุทธิ์จริงๆ อย่าเพิ่งเชื่อ ลองมาปฏิบัติธรรมกัน มาลองพิสูจน์แบบผู้มีปัญญากันเถอะ

  ตอบลบ
 19. ชัดเจนให้ร้ายพระ เดียวจะได้ผลเอง

  ตอบลบ
 20. วิธีการ ใส่ร้ายป้ายสีพระ ใส่ร้ายป้ายสีวัด ใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธศาสนา เป็นวิธีการของคนบาป
  ไม่ว่า จะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม
  เมื่อทำแล้ว บาป หนัก

  ตอบลบ
 21. หลวงพ่อไม่ผิดค่ะ. อย่าเชื่อข่าวให้ร้ายท่านเลย.

  ตอบลบ
 22. ชัดเจนค่ะ หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 23. การให้ร้ายผู้อื่นเป็นบาปทำกับพระเป็นทั้งบาปและกรรม...ธรณี..หน้าจะสูบไปเลย

  ตอบลบ
 24. แจ่มแจ้ง ชัดเจน เคลียร์ครับ

  ตอบลบ
 25. ชัดเจนแจ่มแจ้ง
  Thailand only !!!เกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเรา

  ตอบลบ
 26. จัดเจนครับหลวงพ่อท่านให้คณะสงฆ์รับใจมาทำงานศาสนา หยุดให้ร้ายหลวงพ่อ พระพุทธศาสนาเถอะครับ

  ตอบลบ
 27. คนพาลตั้งธงจะเอาผิดและโค่นล้มให้ได้ ก็หาเหตุใส่ความทุกวิถีทางไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่น ไม่สนใจบาปกรรมจะตามทัน มันไม่สนเหตุผลใดๆเลย

  ตอบลบ
 28. หลวงพ่อเป็นผู้บริสุุทธิ์ ไม่รับของโจร รับแต่ของโยม

  ตอบลบ
 29. ความจริงที่ทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่ตามกระแสที่ผิด แล้วได้บาปโดยไม่รู้ตัว

  ตอบลบ
 30. หลวงพ่อธัมมชโยเป็นผู้บริสุทธิ์ ความจริงย่อมปรากฏค่ะ
  กราบถวายกำลังใจหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายด้วยความเคารพและศรัทธาค่ะ

  ตอบลบ
 31. ความจริงก็คือความจริง แจ่มแจ้ง ชัดเจน ค่เ

  ตอบลบ
 32. ความจริงที่ทุกคนต้องรู้ จะได้ไม่ตกเป็นเยื่อของสื่อไร้จรรยาบรรณ

  ตอบลบ
 33. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยไม่เคยยักยอกทรัพย์ ไม่เคยฟอกเงินไม่ได้รับของโจร
  ข้อกล่าวหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากจิตที่มุ่งทำร้ายจะทำลายพระ ทำลายวัด ทำลายพระพุทธศาสนาให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยแท้ นี่เป็นความจริงที่ไม่ค่อยมีใครย้อนคิดให้ลึกๆ
  ใคร่ครวญอย่างมีสติจนเห็นว่าเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรา

  ตอบลบ
 34. เรื่องนี้มันจบไปนานแล้วครับ...ทางวัดอธิบายไปหลายรอบก็ไม่ยอมเข้าใจจ้องแต่จะใส่ร้ายวัดใส่ร้ายพระให้ได้...ช่างไม่กลัวบาปกรรมกันเลย

  ตอบลบ
 35. เนื่อหาข้อมูล ชัดเจนแจ่มแจ้ง ก็ออกมาถูกต้องแล้วว่าหลวงพ่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ก็ไม่รู้ทำมํ๊ยทำไมสื่อต่างๆและกลุ่มบางพวกที่ไม่เคยเข้าวัดหรือไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็ชอบแกล้งกล่าวหาใส่ร้ายท่านอีกหรือเพราะไม่สนใจกับความจริง คนดีกลับเป็นคนผิด แบบนี้สังคมยังจะน่าอยู่อีกหรือ ถ้าทุกคนเป็นแบบนี้

  ตอบลบ
 36. ยุคนี้คนพาลพยายามควบคุม
  ทำให้บัณฑิตถูกใส่ร้ายอย่างชัดเจน
  หลวงพ่อทำความดีมาตลอดกลับถูกให้ร้าย
  คนพาลใส่ร้ายทุกวิถีทาง

  ตอบลบ
 37. ความจริงที่ไม่มีทางบิดเบือนเป็นอย่างอื่นไปได้ ยกเว้นผู้ที่ตั้งใจจะใส่ร้ายด้วยใจที่อคติ ตั้งใจจะหาเรื่องเอาผิดให้ได้ โดยไม่สนใจว่าจะมีต้องเหตุผลหรือไม่ สังคมเราภึงวิปริตผิดเพี้ยนอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ เพราะใครๆ ก็รู้ว่ามันคือการใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ คนทำความดีจะไม่มีที่ยืนในสังคม ความถูกต้องขึ้นอยู่กับใครที่มีอำนาจมากกว่ากันจะตัดสิน มิได้ใช้หัวใจที่เป็นธรรมตัดสิน ว่ากันตามกฏหมายอย่างที่ควรจะเป็น..

  ตอบลบ
 38. ท่านบริสุทธิ์ ขอความเป็นธรรมให้ท่านด้วยครับ...

  ตอบลบ
 39. คนจะหาเรื่อง ย่อมทำได้โดยไม่เกรงกลัวบาป และไม่สนใจความจริง...เรียกว่า คนพาล..

  ตอบลบ
 40. หลวงพ่อ ... ไม่ผิด ไม่ได้รับของโจร ไม่ได้ฟองเงิน ใด ๆ

  ตอบลบ
 41. เคลียร์คัต ชัดเจนครับ...หลวงพ่อธัมมะท่านบริสุทธิ์ ไม่ผิดตามคำกล่าวหา...อย่ามโน

  ตอบลบ
 42. เขาเอาการเมืองนำหน้ากฏหมาย อบายนำหน้าสวรรค์

  ตอบลบ
 43. ข้อมูลชัดเจนดีนะครับ ข้อสงสัยเส้นทางของเงินก้อนโตมีมากมายทำไมเจาะจงกับวัดพระธรรมกายเท่านั้นยัดเยียด ประโคมข่าวหวังสิ่งใด

  ตอบลบ
 44. พระกับมารกำลังต่อสู้กันมนุษย์คือหุ่นเชิด

  ตอบลบ
 45. #หลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์ ความจริงออกมาแล้ว รบกวนคนที่ต่อต้านใส่ร้ายกล่าวมีจิตอกุศล กรุณาอ่านให้หมดด้วยนะคะ ขั้นตอนการฟอกเงินเป็นยังไง ปัจจัยที่หลวงพ่อรับจากญาติโยม รับมาด้วยความบริสุทธิ์ หรือ คนที่ไม่เข้าใจได้อ่านข้อความข้างบนนี้แล้ว จะได้เข้าใจใหม่คะ

  ตอบลบ
 46. หลวงพ่อมีแต่ทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 47. หลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดเลย บริสุทธิ์บริบูรณ์
  เป็นกระบวนการกลั่นแกล้ง กล่าวหา และเพื่อทำเพื่ออะไร น่าสงสัยที่สุด

  ตอบลบ
 48. ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ชัดเจน แจ่มแจ้ง

  ตอบลบ
 49. ธรรมะย่อมชนะอธรรม
  บุญรักษาผู้ทำบุญใจดี

  ตอบลบ
 50. กราบถวายกำลังหลวงพ่อเจ้าค่ะ ใครที่ทำให้พระผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ อย่างหลวงพ่อระคายเคืองแม้เพียงเล็กน้อย จะต้องรับผลกรรมในเร็ววันนี้แน่นอนค่ะ

  ตอบลบ
 51. ใช้สมอง และสติในการวิเคราะห์ และความเที่ยงธรรมจะเห็นความถูกต้องปรากฎนะครับ ท่านทำเพื่อมวลชน และพระศาสนามาตลอด

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2559 20:40

  แจ่มแจ้งชัดเจนมากค่ะ เป็นประโยชน์สุด ๆ

  ตอบลบ
 53. ชัดเจนเเจ่มเเจ้ง

  ตอบลบ
 54. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ทั้งโดยเจตนาและโดยทางกฎหมายไม่มีสิ่งใดจะมาเอาผิดท่านได้เลิกให้ร้ายท่านได้แล้ว

  ตอบลบ
 55. ผููู้มีปัญญารักที่จะพิสฑจน์และศึกษาหาความจริง
  อ่านและทำความเข้าใจให้จบ พิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรม
  คุณๆทุกคนจะเห็นความจริง

  ตอบลบ
 56. ชัดเจน แจ่มแจ้งค่ะ

  ตอบลบ
 57. อ่านแล้วชัดเจนดีครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 58. เป็นประโยชน์ ขอบคุณที่อธิบายให้เข้าใจ

  ตอบลบ
 59. ชัดเจนดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 60. ขอยืนยัน พพระเทพญาณมหามุณี ท่านบริสุทธิ์ค่ะ ท่านสอนแต่ธรรมะ สอนแต่สมาธิ และญาติโยม ที่มาศึกษาธรรมะ เกิดศรัทธา ก็เลยนำปัจจัยมาถวาย และท่านก็ไม่ทราบว่า ญาติโยมเอาปัจจัยมาจากไหน เพราะพระไม่มีสิทธิ์ถามญาติโยมว่านำเงินมาจากไหน เพราะผิดวินัยค่ะ และญาติโยมก็หมดศรัทธา ค่ะ เรื่องการฟอกเงิน ท่านนำเงินที่บริจาคมา สร้างศาสนสถานชัดเจน ค่ะ ดังนั้นที่ไม่ได้ฟอกเงิน ค่ะท่่านทำไม่เป็น ค่ะ ขอยืนยัน ค่ะพระเเทพญาณมหามุณี ท่านบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 61. หลวงพ่อท่านสร้างแต่คุณงามความดีมาตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมและสืบสานอายุพุทธศาสนา อย่าปล่อยขบวนการบ่อนทำลายพุทธศาสนาใส่ร้ายพระผิดๆอีกเลยค่ะ

  ตอบลบ
 62. หลวงพ่อท่านสร้างแต่คุณงามความดีมาตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมและสืบสานอายุพุทธศาสนา อย่าปล่อยขบวนการบ่อนทำลายพุทธศาสนาใส่ร้ายพระผิดๆอีกเลยค่ะ

  ตอบลบ
 63. ขอความเป็นธรรม!
  ให้พระเดชพระคุณ "หลวงพ่อธัมมชโย"
  จากผู้รักความเป็นธรรม ในสังคมไทยด้วยครับ

  ตอบลบ
 64. ขอความเป็นธรรม!
  ให้พระเดชพระคุณ "หลวงพ่อธัมมชโย"
  จากผู้รักความเป็นธรรม ในสังคมไทยด้วยครับ

  ตอบลบ
 65. อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 66. พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ใจมาตลอด ขอพวกมารจงหยุดการกระทำร้ายต่อพระพุทธศาสนากันเถอะ

  ตอบลบ
 67. ความยุติธรรมแทรกแผ่นดินไทยหนีหายไปตอนไหน

  ตอบลบ
 68. การบริจากถวายเงินอย่างเบิดเผย และนำไปใช้ก่อสร้างอาคารเป็นศาสน สถานตามที่ผู้บริจากมันจะเป็นการฟอกเงินได้อย่างไรกัน แล้วที่เขาไปบริจากที่อืน เช่นสภากาชาติ วัออืนๆก็ตอ้งไปกล่าวหาดว้ยขอหานี้ดว้ยถึงจะถูกนี่เจาะจงเล่นงานเฉพาะวัดพระธรรมกาย อย่างเดียวไม่ถูกตอ้งเลยนะครับ

  ตอบลบ
 69. ดวงดาวที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าแทนความจริงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
  มือเปล่านั้นหรือจะปิดบังความจริงอันมากมายราวดวงดาวบนท้องฟ้านั่น
  ความจริงทุกอย่งกระจ่างแล้ว...

  ตอบลบ
 70. 大家要用雪亮眼睛看事實真相,不要被人矇騙

  ตอบลบ
 71. 大家要用雪亮眼睛看事實真相,不要被人矇騙

  ตอบลบ
 72. กระจ่างชัดดีไหมครับ แบบนี้หลวงพ่อธัมมชโยไม่เข้าข่ายการฟอกเงินแน่นอนส่วนการรับของโจรก็ไม่เข้าข่ายอีกปี2552มาถึง2555นั้นคุณศุภชัยก็ทยอยส่งเงินคืนสหกรณ์เป็นประจำทุกปี มั่นใจว่าไม่ใช่โจรครับ

  ตอบลบ
 73. ข้อมูลชัดเจนมาก หลวงพ่อธัมมชโยไม่ผิด

  ตอบลบ
 74. กระจ่างชัดดีไหมครับ แบบนี้หลวงพ่อธัมมชโยไม่เข้าข่ายการฟอกเงินแน่นอนส่วนการรับของโจรก็ไม่เข้าข่ายอีกปี2552มาถึง2555นั้นคุณศุภชัยก็ทยอยส่งเงินคืนสหกรณ์เป็นประจำทุกปี มั่นใจว่าไม่ใช่โจรครับ

  ตอบลบ
 75. ความจริงมีให้เห็นแต่ทำเป็นไม่เห็น เดี๋ยวก็มองไม่เห็นตามความตั้งใจ

  ตอบลบ
 76. ข้อมูลชัดเจนแจ่มแจ้งค่ะ ใครเข้าใจผิดโปรดทบทวนใหม่นะคะ หลวงพ่อบริสุทธิ์ค่ะ ไม่รับของโจร ไม่ฟอกเงินค่ะ เงินทุกบาทรับอย่างเปิดเผยกลางสภาและเงินทุกบาทก็เป็นงานพระศาสนาค่ะ อนุโมทนากับหลวงพ่อเจ้าค่ะที่นำปัจจัยทุกบาทไปสร้างงานและขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วไทยและทั่วโลกเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 77. ชัดเจนค่ะหลวงพ่อท่านบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 78. ข้อมูลชัดเจนแจ่มแจ้งค่ะ ใครเข้าใจผิดโปรดทบทวนใหม่นะคะ หลวงพ่อบริสุทธิ์ค่ะ ไม่รับของโจร ไม่ฟอกเงินค่ะ เงินทุกบาทรับอย่างเปิดเผยกลางสภาและเงินทุกบาทก็เป็นงานพระศาสนาค่ะ อนุโมทนากับหลวงพ่อเจ้าค่ะที่นำปัจจัยทุกบาทไปสร้างงานและขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วไทยและทั่วโลกเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 79. แจ่มแจ้งและชัดเจน พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยท่านบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 80. หลวงพ่อธัมมชโยท่านขาวสะอาดทุกด้านอย่าพยายามทำบาปเลยคะเอาเวลามาพัฒนาบ้านเมืองกับทางด้านเศรษฐิกิจจะดีกว่าคะรวมทั้งการศึกษาด้วยตอนนี้เป็นปัญหาหนักมากแล้วคะ

  ตอบลบ
 81. หลวงพ่อบริสุทธิ์ ไม่รับของโจร ไม่ได้ฟอกเงิน รับบริจาคมาอย่างเปิดเผย ข้อมูลแจ่มแจ้งชัดเจนมากอยากให้ยุติการกล่าวร้ายว่าร้ายพระผู้บริสุทธิ์ หลวงพ่อท่านทำแต่คุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 82. รัฐบาลชุดนี้มีไว้ทำไม หาเรื่องพระสงฆ์ได้ทุกวัน ยัดเยียดข้อหาให้พระปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ เลือกปฎิบัติ ออกไปเถอะอยู่ไปเปลืองภาษีประชาชนชาวพุทธทั้งประเทศ

  ตอบลบ
 83. ชัดเจนค่ะ
  หยุดให้ร้ายหลวงพ่อเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 84. หลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์ ไม่ได้รับของโจร ไม่ได้ฟอกเงิน ท่านทำคุณประโยชน์มากมายต่อชาติต่อสังคม คนที่ใส่ร้ายท่านระวังเวรกรรมตามสนองกันทั้งครอบครัว จะถูกใส่ร้ายถูกยัดข้อหาประสบกับความหายนะไม่จบสิ้น เวรกรรมมีจริงทำอย่่างไรได้อย่างนั้น

  ตอบลบ
 85. DSI ใส่ร้ายหลวงพ่อ หาเรื่องโจมตีวัดพระธรรมกาย หวังทำลายพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 86. หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาได้แล้ว เพราะนรกจะเป็นที่ไป

  ตอบลบ
 87. ดีเอสไอสร้างเรื่องให้สมเด็จวัดปากน้ำก็เพราะเรื่องตำแหน่งพระสังฆราช
  ดีเอสไอสร้างเรื่องหลงงพ่อธัมมชโยก็เพราะทำให้ศามนาะุทธเข้มแข็ง

  ตอบลบ
 88. จะกล่าวหาท่านอย่างไร ท่านก็ยังเดินหน้าสร้างความดีต่อไป คอยดู วันคุ้มครองโลกสิจะมีเพระเณรมาเป็นแสนรูป ญาติโยมจะมาปฏิบัติธรรม อย่างน้อยสามแสน ความดีจะเดินหน้าต่อไป

  ตอบลบ
 89. จะกล่าวหาท่านอย่างไร ท่านก็ยังเดินหน้าสร้างความดีต่อไป คอยดู วันคุ้มครองโลกสิจะมีเพระเณรมาเป็นแสนรูป ญาติโยมจะมาปฏิบัติธรรม อย่างน้อยสามแสน ความดีจะเดินหน้าต่อไป

  ตอบลบ
 90. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ ท่านรับบริจาค ท่านไม่ได้รับของโจร ท่านไม่ได้ฟอกเงินท่านรับบริจาคตั้งแต่ปี 2552 อีก 4 ปีต่อมาคุณศุภชัยถูกจับ แล้วมาถึงหลวงพ่อ เงินที่รับบริจาคนำไปสร้างศาสนสถานตามปกติหมดแล้ว ดีเอสไอถวายคดีให้ท่านทั้งๆที่รู้ว่าทำไม่ได้ แต่ก็ยัดเยียดให้เสียชื่อเสียงไว้ก่อน ใช้กฏหมายข้อไหนคะ ช่วยชี้แจงหน่อย

  ตอบลบ
 91. ที่แท้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นี่เอง งั้นหลวงพ่อก็บริสุทธิ์ ไม่ได้รับของโจร ไม่ได้ฟอกเงิน ตามที่ใครๆว่ากันกล่าวหา แบบนี้ เรียกว่า ยัดข้อหา กันนี่คะ บาปกรรมแท้

  ตอบลบ
 92. ความจริงที่ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เชื่อตามกระแสที่ผิด แล้วผสมโรงว่าพระ จะ
  ได้บาปโดยไม่รู้ตัว

  ตอบลบ
 93. ชัดเจนมากค่ะต้องขอบคุณที่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 94. ชัดเจนมากค่ะต้องขอบคุณที่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 95. อ่านดูข้อกฎหมายแล้วหลวงพ่อไม่ผิดเลย ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมบ้านเมืองถึงไม่ยึดถือตามกฎหมาย เหมือนมีธง มีแผนกานอะไรอยู่ในใจหรือเปล่า อันนี้เป็นข้อสังเกตุส่วนตัวนะครับ. ไม่ผิดก็จะเอาผิดให้ได้ อย่างนี้บ้านเมืองมันจะสงบสุขได้อย่างไร

  ตอบลบ
 96. อ่านแล่วเข้าใจแจ่มแจ้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือรับของโจรแต่อย่างใด

  ตอบลบ
 97. อ่านดูข้อกฎหมายแล้วหลวงพ่อไม่ผิดเลย ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมบ้านเมืองถึงไม่ยึดถือตามกฎหมาย เหมือนมีธง มีแผนกานอะไรอยู่ในใจหรือเปล่า อันนี้เป็นข้อสังเกตุส่วนตัวนะครับ. ไม่ผิดก็จะเอาผิดให้ได้ อย่างนี้บ้านเมืองมันจะสงบสุขได้อย่างไร

  ตอบลบ
 98. ไม่เกี่ยวข้องกับการรับของโจรและไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแต่ประการใด

  ตอบลบ
 99. อย่าลืมตรวจสอบหน่วยงานอื่นด้วยน่ะครับ ที่รับบริจาคเหมือนกัน ที่อื่นอาจ จะมากกว่า วัดพระธรรมกายก็ได้น่ะครับ หมื่นกว่าล้านไม่ใช้หรือ วัดพระธรรมกาย 600กว่าล้านเอง และอีกอย่างลูกศิษษ์วัด เยี่ยวยาไปให้แล้วนี่ แล้วอย่าลืม เงินอุดหนุน300ล้านด้วยน่ะ ชอบสร้างกระแสใหม่ ข่าวเก่าคนไทยลืมง่ายซ่ะด้วยซิ

  ตอบลบ
 100. ไม่มีขั้นตอนหรือกระบวนการไหนที่ชี้ชัดว่าเข้าข่ายรับของโจรหรือฟอกเงินตรงไหน เพราะเมื่่อดูที่ตัวแปรหลักกคือ เงิน ก้เป็นเงินที่่มีที่มาที่่บริสุทธิ์ ไม่ได้จี้้ปล้น ล่่่อลวงใครมา หรือจากอาชีพที่ผผิดกฎหมมาย ดังนั้นจะถือเป็นการรับของโจรได้อย่่างไร ในความเป็นพระ เมื่อญาติโยม มีจิตศรัทธานำปัจจัยมาถวายก้ตั้งใจรับเพื่อให้เกิดเป็้นบุญกุศลแแก่่ผู้ถวาย และการถวายปัจจัยกับหลวงพ่อธัมมะชโย ท่านรับในพิธี มีคนเห้นเป็นหมื่น รับรู้ทั่วกันหมด ทำโดยเปิดเผย จึงไม่เชื่อว่่าท่่านจะรับของโจร ต้องเป็นการเข้าใจผิดแน่นอน และพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วว่่า หลวงพ่อธัมมชโยไม่มีความผิด ดังที่กล่่าวหา

  ตอบลบ
 101. ขอขอบคุณที่ชี้แจงให้ตาสีตาสาอย่างผมได้เข้าใจกระบวนการทางกฏหมายมากขึ้นครับ

  ตอบลบ
 102. อ่านแล้วชัดเจน....จงใจกล่าวหาและพยายามจะยัดข้อหาตามใบสั่งอย่างชัดเจนเช่นกัน

  ตอบลบ
 103. ความจริง ชัดเจน แต่ไม่ตรงใจบางคนที่ตั้งธงไว้แล้ว เรื่องเลยยังไม่จบ

  ตอบลบ
 104. หลวงพ่อธัมมชโยท่านไม่ผิด แต่บุคคลที่ไมหวังดีพยายามจะเอาผิดให้ได้ครับ

  ตอบลบ
 105. อนุโมทนาจ้า^^
  สาธุ..สาธุ..สาธุ

  ตอบลบ
 106. ดูก็รู้แล้วว่ายัดเยียดความผิดให้พระเพื่อหาข้ออ้างทำลายศาสนาพุทธ

  ตอบลบ
 107. อ่าวแล้วมา โพ๊ดข่าว ปาวๆๆ ว่าหลวงพ่อฟอกเงิน

  ตอบลบ
 108. สงสัยหน่วยงานดีเอสไอ นี้คงจะเป็นหน่วยงานที่ต้องการล้มล้างศาสนาพุทธแน่นอน หาเรื่องแต่พระหาความยุติธรรมไม่เจอเลย👎👎👎กฏหมายอยู่ในมือโจร

  ตอบลบ
 109. คนพาลคนมีอคติต่อวัดเขาก็จะหาวิธี ที่จะทำลายหลวงพ่อและวัดอยู่แล้ว เห็นๆอยู่ว่าบริจาคให้หน่วยงานด้วยอย่าลืมสอบด้วยนะ

  ตอบลบ
 110. ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เรียบเรียงได้ชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 111. คดีบางคดีไม่มีมูลความผิดเลย แต่การไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรมใช้เวลาลากยาวนานหลายปี ผู้ถูกสอบสวนเสียทั้งเวลา ทั้งทรัพย์สินเงินทอง กว่าจะพ้นข้อกล่าวหาโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย บางคนสิ้นเนื้อประดาตัว บางคนต้องยอมติดคุกทั้งๆที่ไม่ผิด เพราะไม่มีเงินสู้คดี เพียงเพราะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมีอคติ ทำงานไม่รอบครอบแค่นั้นเอง

  ตอบลบ
 112. DSI ทำเนียนแจ้งข้อกล่าวหาให้พระเสียหายไปก่อน สื่อไร้จรรยาบรรณประโคมข่าวต่อ คนหูเบาหลงเชื่อโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน พระดีๆ คนดีๆ อยู่ไม่ได้ในสังคมนี้ โปรดช่วยกันทวงคืนความถูกต้องเพื่อลูกหลานเราในอนาคต

  ตอบลบ
 113. จากนิยามหรือความหมาย "การฟอกเงิน" และ "การรับของโจร" ก็ชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวหา เพราะการบริจาคเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ จากศรัทธาสาธุชนผู้ทำบุญ และเปิดเผยต่อสาธารชนจำนวนมาก
  ดังนั้น จึงขอยืนยันว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯบริสุทธิ์ ด้วยคุณธรรมความดี ศีลาจารวัตรอันงดงาม ตลอดทั้งผลงานและคุณูปการเอนกอนันต์มากมายทั้งภายในและต่างประเทศ เต็มฟ้าครอบฯ ย่อมปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เกินกว่าคำบรรยายให้หมดสิ้น แม้ใครจะกล่าวร้าย ป้ายสี โจมตี บิดเบือน สร้างข่าวเท็จต่างๆนานาอย่างไรก็ตาม ย่อมไม่อาจไปลบล้างคุณธรรมความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯได้
  "ความจริง ก็คือ ความจริง"

  ตอบลบ
 114. เก่งแต่ใส่ร้ายคนบริสุทธิ์ ที่อยู่แต่ในวัด สร้างแต่ประโยชน์ให้ชาติมากมาย

  ส่วนคนชั่วที่ไปตะลอนอยู่ตามหน่วยงานศูนย์ราชการ ตามสนามบิน เสียหายเป็นหมื่นล้าน ไม่ดำเนินการ เนินนานมาตั้งนาน แต่จ้องเล่นงานเรื่องที่จบสิ้นคดีความที่จบไปแล้ว

  ชอบทำแต่งานที่ไม่ใช่กิจธุระ แถวบ้านเรียกว่า สุนัขรับใช้ ให้เห่าก็เห่า ให้กัดก็กัด ให้เลียนี่ไม่ต้องบอก เพราะเป็นเรื่องถนัด

  ตอบลบ
 115. เก่งแต่ใส่ร้ายคนบริสุทธิ์ ที่อยู่แต่ในวัด สร้างแต่ประโยชน์ให้ชาติมากมาย

  ส่วนคนชั่วที่ไปตะลอนอยู่ตามหน่วยงานศูนย์ราชการ ตามสนามบิน เสียหายเป็นหมื่นล้าน ไม่ดำเนินการ เนินนานมาตั้งนาน แต่จ้องเล่นงานเรื่องที่จบสิ้นคดีความที่จบไปแล้ว

  ชอบทำแต่งานที่ไม่ใช่กิจธุระ แถวบ้านเรียกว่า สุนัขรับใช้ ให้เห่าก็เห่า ให้กัดก็กัด ให้เลียนี่ไม่ต้องบอก เพราะเป็นเรื่องถนัด

  ตอบลบ
 116. ทุกข้อกล่าวหาเป็นการอำพรางใช้กฎหมายมาอ้าง
  คนไทยต้องระวังเพราะกฎหมายใหม่ที่จะออกมาเป็นการปกป้องศาสนาอื่นเล่นงานศาสนาที่มีมาก่อน เรื่องนี้มีปม ไม่ทราบว่าดีเอสไอหรือคนที่พยายามจะมาทำเกี่ยวกับคดีต่างๆที่เกี่ยวกับวัดกับพระมีความหวังดีหรือต้องการให้ประเทศไทยพังทลายในยุคนี้

  ตอบลบ
 117. เห็นด้วยกับคุณ mai
  DSIทำเนียนแจ้งข้อกล่าวหาให้พระเสียหายไปก่อน สื่อไร้จรรยาบรรณประโคมข่าวต่อ คนหูเบาหลงเชื่อโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน พระดีๆ คนดีๆ อยู่ไม่ได้ในสังคมนี้ โปรดช่วยกันทวงคืนความถูกต้องเพื่อลูกหลานเราในอนาคต

  ทำลายพระผู้มีคุณธรรมกรรมหนักนะ

  ตอบลบ
 118. ดีเอสไอ ทำงานตามใบสั่ง

  ตอบลบ
 119. "สังจัง เว อมตา วาจา = ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย"

  ความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำ ผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มัวหมอง ใครจะใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความแบบไหน ก็ไม่สามารถทำให้มัวหมองได้เลย อย่างน้อยก็ได้แค่ทำให้คนเสพข่าวเข้าใจผิดไปเพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น

  ไม่นานความจริงย่อมปรากฎออกมาให้ชาวโลกได้เห็นอย่างแน่นอน

  เพราะ"สังจัง เว อมตา วาจา = ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย"

  เป็นกำลังใจให้ผู้บริสุทธิ์และผู้สนับสนุนผู้บริสุทธิ์เสมอครับ

  ตอบลบ
 120. แจ่มแจ้งมากครับ ล.พ.ธัมมชโย เป็นผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 121. Dsi มายัดเยียดข้อหาอันร้ายแรงแก่หลวงพ่อธัมมชโย มิสมควรอย่างยิ่ง
  หลวงพ่อธัมมชโยเป็นพระผู้ปฏิยัติดีปฏิยัติชอบมาตลอดชีวิต ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
  การกล่าวหาผู้บริสุทธิ์ เป็นบาปมากนะคะ

  ตอบลบ
 122. Dsi มายัดเยียดข้อหาอันร้ายแรงแก่หลวงพ่อธัมมชโย มิสมควรอย่างยิ่ง
  หลวงพ่อธัมมชโยเป็นพระผู้ปฏิยัติดีปฏิยัติชอบมาตลอดชีวิต ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
  การกล่าวหาผู้บริสุทธิ์ เป็นบาปมากนะคะ

  ตอบลบ
 123. หลวงพ่อท่านทำความดีมาทั้งชีวิตแต้ต้องมามัวหมองเพราะถูกใส่งความจากผู้ไม่ปรารถนาดีครับ

  ตอบลบ
 124. ชัดเจนและถูกต้องที่สุด ตัองช่วยกันแชร์ให้ชาวโลกรู้ความจริงกันเยอะๆๆๆ ชาวโลกจะได้รู้ว่าหลวงพ่อถูกกล่าวหา ถูกยัดเยียดความผิดแบบมั่วนิ่มจริงๆ

  ตอบลบ
 125. ชัดเจนและถูกต้องที่สุด ตัองช่วยกันแชร์ให้ชาวโลกรู้ความจริงกันเยอะๆๆๆ ชาวโลกจะได้รู้ว่าหลวงพ่อถูกกล่าวหา ถูกยัดเยียดความผิดแบบมั่วนิ่มจริงๆ

  ตอบลบ
 126. Dsi ไม่มีงานทำแล้วจ้า ยัดข้อหาพระไปวันๆๆ

  ตอบลบ
 127. หลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์
  #แท๊ก DSI

  ตอบลบ
 128. บทความนี้พูดได้เครียชัดเจนมากๆ ขอให้เปิดใจกว้าง ที่ผ่านมามีแต่
  สื่อลงแต่ข่าวด้านเดียวมาตลอด30 กว่าปี พยายามล้มวัดธรรมกายให้ได้
  สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน

  ตอบลบ
 129. ใครๆก็ดูออกว่าหลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ ... มีแต่DSI ที่จ้องเล่นงานแต่พระเท่านั้นที่พยายามยัดเยียดข้อหาไม่เว้นแต่ละวัน

  ตอบลบ
 130. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2559 00:00

  ข้อมูลใช้ได้

  ตอบลบ
 131. หลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 132. หลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 133. หลวงพ่อ ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ท่านก็รับปัจจัยตามศรัทธาของสาธุชน และท่านก็ไม่ได้จับเงิน วัดพระธรรมกายก็เหมือนวัดอื่นๆมีคณะกรรมการที่ดูแลและนำปัจจัยเหล่านี้ ไปใช้ดำเนินการเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ขยายเครื่อข่ายคนดี เพื่อให้สังคมอยู่กันอย่างสงบ แต่ไม่มาคิดอคติ ใส่ความ คิดลบ คิดร้าย บอกเลย ประเทศชาติจะเจริญด้วยคนดีๆที่เพิ่มขึ้น จากการขยายพระพุทธศาสนา คนจะไม่กล้าทำบาป คนจะเกรงกลัวบาป และ พยายามดำรงค์ตนให้อยู่ในศีล

  ตอบลบ
 134. ความจริงที่ทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่ว่ากันไปตามกระแสที่ผิด มันเหมือนเป็นการปรักปรำยัดเยียดความผิดมาให้

  ตอบลบ
 135. ความจริงคือหลวงพ่อธัมมชโยบริสุธิ์ ไม่ได้รับของโจร รับแต่ของโยม ไม่ได้ฟอกเงิน โปรดทำความเข้าใจด้วยค้า

  ตอบลบ
 136. ความจริงคือหลวงพ่อธัมมชโยบริสุธิ์ ไม่ได้รับของโจร รับแต่ของโยม ไม่ได้ฟอกเงิน โปรดทำความเข้าใจด้วยค้า

  ตอบลบ
 137. ข้อมูลชัดเจนค่ะ หลวงพ่อบริสุทธิ แล้ว เขาจะมาไม่ฝ้ไหนอีกคะ ไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไป กราบถวายกำลังใจ😇พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขอท่านเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนา ตลอดไปค่ะ ....พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว☺

  ตอบลบ
 138. ข้อมูลชัดเจนค่ะ หลวงพ่อบริสุทธิ แล้ว เขาจะมาไม่ฝ้ไหนอีกคะ ไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไป กราบถวายกำลังใจ😇พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขอท่านเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนา ตลอดไปค่ะ ....พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว☺

  ตอบลบ
 139. อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วเข้าใจชัดเจนว่าหลวงพ่อธัมมชโยไม่ได้รับของโจร ไม่ได้ฟอกเงิน. ท่านบริสุทธิ์ เป็นการพยายามใส่ความ ป้ายความผิด โดยโยงเรื่องราวเอาเองอย่างน่าละอายมาก ใครก็ตามท่ีพยายามทำให้เป็นคดี ดูไม่มีความคิด ไม่มีความรู้ และไม่มีคุณธรรมเอาเสียเลย ตามหลักของกฏแห่งกรรม. ให้ร้ายผู้ทรงศีล อเวจีมหานรกเป็นท่ีไปแน่นอน

  ตอบลบ
 140. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2559 00:51

  ข้อมูลชัดเจนครับ ไม่ได้ฟอกเงิน ไมได้รับของโจร ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันนะครับ

  ตอบลบ
 141. สาธุ ขออนุโมทนากับท่านผู้เขียนด้วย เขียนได้แจ่มแจ้งจางปาง มากๆ เลย

  ตอบลบ
 142. กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย อายฝรั่งจริงๆ อุตส่าห์ไปเรียนจบตั้งเมืองนอกเมืองนามา เอากฎหมายเค้ามาปรับใช้แล้วใช้อีกก็ยังเป็นกฎหมายพวกมากลากไปแล้ว

  ตอบลบ
 143. ชัดเจนดีครับ สาธุ ขออนุโมทนากับท่านผู้เขียนด้วย เขียนได้แจ่มแจ้งจางปาง มากๆ เลยแต่น่าแปลกใจทำไม จนท.น่าจะรู้ข้อกฏหมายแต่ยังทำไปอีกเหมือนมีคนหนุนหลัง

  ตอบลบ
 144. คนในสังคมอีกจำนวนมากยังไม่รู้ว่า หลวงพ่อถูกยัดเยียดข้อหาแบบไม่เป็นธรรม
  ก็คงต้องช่วยแชร์กันไปเรื่อยๆ ให้เห็นหลักฐานที่ทางวัดรวบรวมมา ให้สังคมได้รับรู้ว่าหลวงพ่อบริสุทธิ์
  และให้รู้ถึงความไม่ชอบมาพากลของคดีนี้ ทำให้คนในสังคมหูตาสว่างกันบ้างว่าอะไรเป็นอะไร

  ตอบลบ
 145. ..

  ..กราบน้อมถวายกำลังใจ..

  ..แด่พระเดชพระคุณ..

  ..พระเทพญาณมหามุนี..

  ..และวัดพระธรรมกาย..

  ..กราบ กราบ กราบ..

  ..

  ..อคติ ขี้กลัว ตัวจะตก..

  ..สกปรก ความคิด ริษยา..

  ..มีอาฆาต จิกจำ และโกธา..

  ..ตามประสา คนพาล สันดานเลว..

  ..

  ..เห็นหลวงพ่อ ตั้งใจ หวังช่วยแก้..

  ..สังคมแย่ ขาดศีลธรรม จึงล้มเหลว..

  ..เร่งเผยแผ่ ศีลธรรม อย่างรวดเร็ว..

  ..ก่อนตกเหว แก้ไข เกินเยียวยา..

  ..

  ..ที่สร้างใหญ่ แท้จริง ใช่อยากใหญ่..

  ..เพราะหัวใจ อยู่ที่ การรักษา..

  ..นักเรียนมาก โรงเรียนใหญ่ เป็นธรรมดา..

  ..มาศึกษา ปฏิบัติ ปรับใช้จริง..

  ..

  ..สิ่งที่เห็น วัดคืนให้ ในวันนี้..

  ..คืนสิ่งที่ สังคม ขาดแคลนยิ่ง..

  ..ด้วยสร้างคน สร้างพระ ได้ดีจริง..

  ..คืนทุกสิ่ง กลับสู่ สังคมเอย..

  ..

  ตอบลบ
 146. หลวงพ่อธรรมะชโยไม่ผิดค่ะ ดีเอสไอพยายามยัดเยียดข้อหา ที่ผิดชัดๆคือเงินสังฆราชหายไป 300 ล้าน ดีเอสไอไม่ตรวจสอบ เพราะพวกเดียวกัน จริงไหม

  ตอบลบ
 147. หลวงพ่อธรรมะชโยไม่ผิดค่ะ ดีเอสไอพยายามยัดเยียดข้อหา ที่ผิดชัดๆคือเงินสังฆราชหายไป 300 ล้าน ดีเอสไอไม่ตรวจสอบ เพราะพวกเดียวกัน จริงไหม

  ตอบลบ
 148. ขอบคุณมากครับ ที่ให้ข้อมูลและความกระจ่างชัดในเรื่องนี้ครับ!

  ตอบลบ
 149. อนุโมทนาบุญกับท่านที่ช่วยนำความกระจ่สงแจ้งมาให้กับพวกเราได้เป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อธัมชโย....แทนที่งานพระศาสนาจะเดินไปได้อย่างราบรื่นกลับต้องมาสะดุดหยุดชะงักเพื่อตอบปัญหาคนพาลที่คอยหาเรื่องสกปรกเข้ามาแปดเปื้อนความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมชโย....DSI...ขบวนการยุติธรรมคุณต้องการอะไรกันแน่

  ตอบลบ
 150. ขอเรียกร้องและขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อธัมมชโยด้วย ขณะเดียวกันก็ขอความเป็นธรรมให้กับคณะสงฆ์หรือผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและแผ่นดินนี้ ไม่ใช่ว่าพอรับเงินบริจาคที่เกิดจากคุณความดี ความบริสุทธิ์ของตัวท่านเอง เมื่อมีคนไม่ปรารถนาดี มุ่งร้าย ทำลายกันก็มาตั้งข้อกล่าวหา ยักยอกทรัพย์ ฟอกเงิน มายัดให้ นี่หรือ คือความยุติธรรม? ความยุติธรรมแทรกแผ่นดินไทยหนีหายไปไหน?

  ตอบลบ
 151. พระเทพญาณมหามุนีท่านบริสุทธิ์แน่นอนครับ อนุโมทนาบุญกับท่านที่ช่วยนำความกระจ่สงแจ้งมาให้กับพวกเราได้เป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อธัมชโย

  ตอบลบ
 152. ถ้าอ่านแบบเป็นกลางจะเห็นว่า หลวงพ่อธัมมชโยไม่เคยรับของโจร ไม่เคยฟอกเงิน อย่ามาใส่ร้ายคืนความยุติธรรมให้กับหลวงพ่อด้วย

  ตอบลบ
 153. ถ้าอ่านแบบเป็นกลางจะเห็นว่า หลวงพ่อธัมมชโยไม่เคยรับของโจร ไม่เคยฟอกเงิน อย่ามาใส่ร้ายคืนความยุติธรรมให้กับหลวงพ่อด้วย

  ตอบลบ
 154. หลวงพ่อวัดพระธรรมกาย ไม่ได้รับของโจร..และฟอกเงิน. DSI ตั้งข้อหาเอง ขาดความเคารพในกฎหมายและหน้าที่ศีลธรรม..

  ตอบลบ
 155. เป็นการกระทำที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทำกันอย่างเป็นขบวนการร่วมกันกับสื่อช่วยกันประโคมข่าว เพื่อใส่ร้ายป้ายสี บิดเบือนความจริง ให้ประชาชนเข้าใจไปตามข่าวเพียงแค่มีจุดประสงค์ จะกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ยัดเยียดข้อหา ให้กับหลวงพ่อธัมมชโย ทำลายชื่อเสียงของหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะ และเพื่อที่จะเอาไปเชื่อมโยงกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ที่ได้ถูกขบวนการเดียวกันกระทำเช่นกัน
  เดี๋ยวนี้กฎหมายกลายเป็นกฎหมู่จากพวกคนพาลร่วมกันกระทำอย่างเป็นขบวนการ

  ตอบลบ
 156. เป็นการกระทำที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทำกันอย่างเป็นขบวนการร่วมกันกับสื่อช่วยกันประโคมข่าว เพื่อใส่ร้ายป้ายสี บิดเบือนความจริง ให้ประชาชนเข้าใจไปตามข่าวเพียงแค่มีจุดประสงค์ จะกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ยัดเยียดข้อหา ให้กับหลวงพ่อธัมมชโย ทำลายชื่อเสียงของหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะ และเพื่อที่จะเอาไปเชื่อมโยงกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ที่ได้ถูกขบวนการเดียวกันกระทำเช่นกัน
  เดี๋ยวนี้กฎหมายกลายเป็นกฎหมู่จากพวกคนพาลร่วมกันกระทำอย่างเป็นขบวนการ

  ตอบลบ
 157. ชี้แจงรายละเอียดชัดเจนคะ หลวงพ่่อทำงานเพื่อพระศาสนามาตลอด แต่ทำไมไม่ให้ความเป็นธรรม กับท่านผู้สะอาดและบริสุทธิ์ ขอสื่อมวลชนเข้าใจความเป็นจริง และอย่าทำร้ายพระผู้ไม่เคยทำร้ายใคร ขอความสงบร่มเย็นจงกลับคืนสู่สังคมไทยดั้งเดิม ซึ่งไม่เคยมีใครกล้าว่าร้าย จาบจ้วงพระภิกษุสงฆ์ ผู้ทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะบรรพบุรุษท่านเกรงกลัวบาปกรรมหนัก ฉะนั้นขอผู้ที่กำลังกระทำดังกล่าวควรมีวิจารณญาณ พิจารณาข้อเท็จจริงด้วยใจที่บริสุทธิ์ อย่ามีอคติ

  ตอบลบ
 158. หลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ท่านสอนให้เรารักในการ ให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม กตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ให้รักและเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก และเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกๆ คน โครงการต่างๆ ที่ท่านดำเนินการล้วนแต่เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และเป็นโครงการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมในทุกๆ โครงการ ท่านมีแต่สิ่งดีๆ ทั้งนั้นเลยครับ ท่านที่ยังสงสัยในตัวหลวงพ่อฯ ขอให้ลองมาพิสูจน์ดูครับ มาฟังธรรมะจากท่าน แล้วค่อยตรองดู จะพบความจริงที่ดีงามในไม่ช้าครับ ☺

  ตอบลบ
 159. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ทุกกรณืย์ คนที่มีมิจฉาทิจฐิ ไม่ยอมรับความจริง เห็นกันชัดเจนว่า เป็นการพยายามที่จะล้มล้างพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกาย มีพระมากที่สุดและเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างแพร่หลายไปทัวโลกอย่างมีระบบ หลวงพ่อและทีมงานของท่าน ลว้นแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทุกๆด้าน สามารถที่เผยแผ่การทำสมาธิได้อย่างเห็นผล มีลูกศิษย์ทั่วโลก แม้กระทั่ง U N ทีมงานของหลวงพ่อ ก็ได้นำการนั่งสมาธิไปเผยแผ่จนเป็นที่ยอมรับ
  สรุปได้ว่า วัดพระธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโย คือจุดหมายทื่สำคัญที่สุดในการล้มล้างุทธศาสนาให้หมดไปจากประเทศไทย
  ตื่นเถิดชาวไทย จงชว่ยกันปกปอ้งพุทธศาสนาที่บรรพบุรุษของเราได้ชว่ยกันทำนุบำรุงมาจนถึงทักวันนี้ อย่ให้ใครมายำ่ยีได้

  ตอบลบ
 160. หลวงพ่อธัมมชโยท่านขาวสะอาดทุกด้านอย่าพยายามทำบาปเลยคะเอาเวลามาพัฒนาบ้านเมืองกับทางด้านเศรษฐิกิจจะดีกว่าคะรวมทั้งการศึกษาด้วยตอนนี้เป็นปัญหาหนักมากแล้วคะ

  ตอบลบ
 161. พวกที่กล่าวร้ายยัดเยียดข้อหาให้หลวงพ่อ คนพวกนี้เค้าไม่เชื่อเหตุผล เค้าจะเอาผิดอย่างเดียว

  ตอบลบ
 162. หลวงพ่อท่านรับบริจาคอย่างเปิดเผย กลางสาธุชน และไม่ได้รับเอง นั่งเป็นประธานเฉยๆ ท่านไม่ได้รับของโจร

  ตอบลบ
 163. หลวงพ่อเป็นบคลคลบริสุทธิ์ทำคุณงามความดีไว้มากมายหลาย10ปี จะเอาดิน ,น้ำ,ฟ้า,อากาศ มาเทียบได้ จะหาข้อหาใส่ร้ายมาบิดเบือนทำให้หลวงพ่อหม่นหมองมันไม่คุ้มกับกรรมที่จะรับหลอกน๊ะ

  ตอบลบ
 164. สังคมอยู่มาสงบสุขตลอด แต่ตอนนี้มีคนพาลมารังแกพระผู้บริสุทธิ์
  ทำรายสังคม ประเทศขาติ และพระพุทธศาสนา
  ทำรายคนดีๆที่ตั้งใจ ทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา

  ตอบลบ
 165. ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟที่มาทุกทิศทาง

  ตอบลบ
 166. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ทุกกรณีครับ

  ตอบลบ
 167. ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟที่มาทุกทิศทาง

  ตอบลบ
 168. ถ้าเอาข้อกฏหมาย...หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ เพราะกฏหมายยึดเจตนาเป็นหลักและหลวงพ่อไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดใดๆที่เกิดขึ้นเลย แต่ถ้ายึดธงที่ตั้งไว้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  ตอบลบ
 169. **น่าสงสาร ขอแผ่เมตตา
  ให้สรรพสัตว์
  ทั้งหลาย จงะ้นจากกองทุกข์
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  ธรรมย่อมชนะอธรรม***

  ตอบลบ
 170. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ เพราะตั้งแต่ได้รู้จักวัดพระธรรมกาย ก็ทำให้รู้ว่าชีวิตที่ไม่ประมาทก็ได้จากฟังคำสอนของหลวงพ่อที่เมตตาสอนลูกศิษย์ให้รักในการสั่งสมบุญ สร้างบารมี จึงอยากจะบอกกับทุกคนที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย ให้เปิดใจเข้ามาศึกษาด้วยตัวของเราเอง อย่าฟังแต่สื่อที่ไม่ได้นำเสนอความจริง ซึ่งจะทำให้พลาดโอกาสที่ดี ดีในชีวิตไปได้

  ตอบลบ
 171. ต้องการยัดเยียดข้อหาพระรึ

  ตอบลบ
 172. หลวงพ่อท่านเป็นต้นแบบในการกอบกู้
  พระศาสนา

  ตอบลบ
 173. ได้อ่านข้อมูลดีๆๆ

  ตอบลบ
 174. เลิกกล่าวร้ายกับหลวงพ่อเถอะครับ ท่านไม่ผิด และท่านไม่คิดที่จะทำผิด

  ตอบลบ
 175. ชัดเจนที่สุดค่ะ

  ตอบลบ
 176. ชัดเจนที่สุดค่ะ

  ตอบลบ
 177. หลวงพ่อท่านทำความดีมาตลอดชีวิต
  ท่านไม่ผิด อย่ากล่าวร้ายทีานเลยกรรมหนักนะ

  ตอบลบ
 178. คนพาลตั้งใจกล่าวหาและยัดข้อหาอย่างชัดเจน ไม่สนใจว่าอะไร มีที่มาอย่างไร เพราะความโกรธ เกลียด ริษยา ทำให้คนพาลทั้งหลายปิดหูปิดตา ทำได้ทุกอย่าง แต่สุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏ

  ตอบลบ
 179. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ค่ะ อ่านแล้วชัดเจนมาก คนพาลๆจะให้ร้าย ไม่หยุดย่อมบาปกรรมแท้ๆค่ะ

  ตอบลบ
 180. สาเหตุที่ต้องการยัดเยียดข้อหา เอาผิดหลวงพ่อคืออะไร ช่วยตอบตรงๆทีเถิด มันต้องใช้ความเพียรสูงในการหาข้อผิดต่อพระผู้บริสุทธิ์ตลอดชีวิต

  ตอบลบ
 181. เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย คนทำดี ถูกกล่าวหาว่าทำผิด แต่คนทำผิดไม่มีใครสนใจ....และทำไมสังคมพุทธ สังคมไทย จึงจ้องที่จะจับผิดกับพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ.....ไม่เกรงกลัว และหวั่นหวาดต่อกฎแห่งกรร ม.......เป็นยุคที่กิเลสหนา ปัญญาหยาบจริงๆ .........เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะ��

  ตอบลบ
 182. สิ่งที่นำเสนอเป็นความจริงที่สุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจไม่เคยว่าร้ายผู้ใดมีจิตที่คิดจะให้อย่างเดียวท่านย่ำถึงสันติภาพที่ควรจะเกิดขึ้นทั่วโลก ข้าพเจ้าขอเรียกร้องความยุติธรรมให้แด่หลวงพ่อธัมมชโยด้วยค่ะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.