เปิดโลกกว้างอดีตกาล (ซีรี่ย์2): การเห็นต่างในความเชื่อด้านศาสนาก่อให้เกิดการกวาดล้าง ข่มขี่ ย่ำยีชาวพุทธในเวียดนามใต้ จนนำไปสู่จุดจบอันน่าอนาถของผู้นำเผด็จการที่ข่มเหงรังแกชาวพุทธ

21:20
เปิดโลกกว้างอดีตกาล (ซีรี่ย์2)      ประธานาธิบดี โงดินเดียม ได้ดำเนินนโยบาย บังคับชาวพุทธทุกคนในเวียตนาม ให้มานับถือศาสนาคริสต์ท...Read More
เปิดโลกกว้างอดีตกาล (ซีรี่ย์2): การเห็นต่างในความเชื่อด้านศาสนาก่อให้เกิดการกวาดล้าง ข่มขี่ ย่ำยีชาวพุทธในเวียดนามใต้ จนนำไปสู่จุดจบอันน่าอนาถของผู้นำเผด็จการที่ข่มเหงรังแกชาวพุทธ เปิดโลกกว้างอดีตกาล (ซีรี่ย์2): การเห็นต่างในความเชื่อด้านศาสนาก่อให้เกิดการกวาดล้าง ข่มขี่ ย่ำยีชาวพุทธในเวียดนามใต้ จนนำไปสู่จุดจบอันน่าอนาถของผู้นำเผด็จการที่ข่มเหงรังแกชาวพุทธ Reviewed by Mali_Smile1978 on 21:20 Rating: 5

เปิดโลกกว้างอดีตกาล (ซีรี่ย์1) : ความขัดแย้งระหว่าง อาณาจักรกับศาสนจักร มีมาคู่โลกยาวนานทุกยุคสมัย

19:38
       แต่ก่อนย้อนไปสมัยเรียนมัธยม รู้สึกเบื่อและไม่ชอบวิชาวิชาประวัติศาสตร์เอาเสียเลย แต่มาถึงวันนี้ ทำไมอยากจะศึกษาอ่านประวัติศาสตร์ขึ้...Read More
เปิดโลกกว้างอดีตกาล (ซีรี่ย์1) : ความขัดแย้งระหว่าง อาณาจักรกับศาสนจักร มีมาคู่โลกยาวนานทุกยุคสมัย เปิดโลกกว้างอดีตกาล (ซีรี่ย์1) : ความขัดแย้งระหว่าง อาณาจักรกับศาสนจักร มีมาคู่โลกยาวนานทุกยุคสมัย Reviewed by Mali_Smile1978 on 19:38 Rating: 5

เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์4) เมื่อชาวโลกพากันมาฝึกสมาธิ...ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ใดๆเลย หากอยู่เพียงแค่เส้นผมบังภูเขา

01:24
เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์4) เมื่อชาวโลกพากันมาฝึกสมาธิ          ในปัจจุบัน ชาวตะวันตกในหลายๆ ประเทศ ชาวยุโรป ชาวแอฟริกา ต่าง...Read More
เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์4) เมื่อชาวโลกพากันมาฝึกสมาธิ...ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ใดๆเลย หากอยู่เพียงแค่เส้นผมบังภูเขา เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์4) เมื่อชาวโลกพากันมาฝึกสมาธิ...ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ใดๆเลย หากอยู่เพียงแค่เส้นผมบังภูเขา Reviewed by Mali_Smile1978 on 01:24 Rating: 5

เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรีส์3) พระไม่ได้เรียนในคำภีร์ใบลานอีกต่อไป

07:10
เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรีส์3)  พระ ไม่ได้เรียนในคำภีร์ใบลานอีกต่อไป ชาวพุทธแท้บางท่าน ยังคิดว่าพระภิกษุสงฆ์ ต้องร่ำเรียนเขียนอ่านกันแต่...Read More
เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรีส์3) พระไม่ได้เรียนในคำภีร์ใบลานอีกต่อไป เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรีส์3)  พระไม่ได้เรียนในคำภีร์ใบลานอีกต่อไป Reviewed by Mali_Smile1978 on 07:10 Rating: 5

เปิดหูเปิดตา สู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์2): วัดฉือจี้ หรือมูลนิธิฉือจี้ เป็นองค์กรเชิงพุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน

01:42
เปิดหูเปิดตา สู่โลกกว้าง ( ซีรี่ย์2 ) วันนี้ พาทุกท่านมารู้จักกับ องค์กร วัดฉือจี้ หรือ มูลนิธิฉือจี้ เป็นองค์กรเชิงพุทธศาสตร์ที...Read More
เปิดหูเปิดตา สู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์2): วัดฉือจี้ หรือมูลนิธิฉือจี้ เป็นองค์กรเชิงพุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน เปิดหูเปิดตา สู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์2): วัดฉือจี้ หรือมูลนิธิฉือจี้ เป็นองค์กรเชิงพุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน Reviewed by Mali_Smile1978 on 01:42 Rating: 5

เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์1): ธรรมกายเป็นของใหม่ และของแปลกสำหรับคนไทยที่ไม่เคยรู้ว่า เนื้อแท้ของพุทธแท้ พุทธเทียม เป็นอย่างไร?

00:19
ได้เวลาออกสู่โลกกว้าง  วันนี้จะแนะนำ วัด ฝอ กวง ซัน ประเทศไต้หวัน เป็นวัดมหายานที่ใหญ่ที่สุด สำหรับท่านที่สงสัย และฉงนสนเท่ห์ ว่าวัดพ...Read More
เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์1): ธรรมกายเป็นของใหม่ และของแปลกสำหรับคนไทยที่ไม่เคยรู้ว่า เนื้อแท้ของพุทธแท้ พุทธเทียม เป็นอย่างไร? เปิดหูตาสู่โลกกว้าง (ซีรี่ย์1): ธรรมกายเป็นของใหม่ และของแปลกสำหรับคนไทยที่ไม่เคยรู้ว่า เนื้อแท้ของพุทธแท้ พุทธเทียม เป็นอย่างไร? Reviewed by Mali_Smile1978 on 00:19 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.